Design a site like this with WordPress.com
Get started

Să fotografiezi înseamnă să recunoști – simultan și într-o fracțiune de secundă – atât faptul în sine, cât și riguroasa organizare a formelor vizuale care îi dă sens. Înseamnă să îți pui mintea, ochiul și mintea pe aceeași axă.

Henri Cartier-Bresson

To take photographs means to recognize — simultaneously and within a fraction of a second — both the fact itself and the rigorous organization of visually perceived forms that give it meaning. It is putting one’s head, one’s eye and one’s heart on the same axis.

Henri Cartier-Bresson

urmează ultimele postări de pe contul meu de instagram. next, you can see my latest INSTAGRAM posts. urmează ultimele postări de pe contul meu de instagram. next, you can see my latest INSTAGRAM posts. urmează ultimele postări de pe contul meu de instagramnext, you can see my latest INSTAGRAM posts.next, you can see my latest INSTAGRAM posts.